Verslag bestuursvergaderingen jun / jul / sep / okt

Het verenigingsbestuur heeft in juni, juli, september en oktober vergaderd. Dit zijn de belangrijkste punten die besproken zijn en die al niet in andere berichten genoemd zijn:

Bestuur

Lisanne Leurink heeft helaas aangegeven uit het bestuur te gaan. Ze gaat zich binnen de jeugdcommissie nog meer richten op het werken met de jeugd. We bedanken Lisanne voor het werk wat ze vanuit het bestuur gedaan heeft.

Regeling Gratis VOG

Onze vereniging is toegelaten tot de Regeling Gratis VOG (Verklaring omtrent het Gedrag) van het NOC*NSF en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Binnen deze regeling kunnen we voor onze vrijwilligers die met jeugd omgaan een gratis Verklaring omtrent het Gedrag aanvragen. Voor al onze vrijwilligers op wie dit van toepassing is hebben we een VOG aangevraagd. De regeling is onderdeel van een breder beleid om de kans op grensoverschrijdend gedrag te verkleinen in de relatie tussen begeleiders en minderjarigen. Binnen dit beleid onderschrijven we als vereniging ook de Gedragsregels voor begeleiders van minderjarigen zoals opgesteld door het NOC*NSF, deze vallen onder het tuchtrecht van de KNLTB. We hebben deze gedragregels bij al onze vrijwilligers op wie dit van toepassing is onder de aandacht gebracht. Ze zijn hier te vinden.

Senior Plus Event

Vanuit de Veteranencommissie is besloten om niet meer deel te nemen aan de SPE (Senior Plus Event). Jan Jacobs die al jaren dit toernooi heeft geregeld, vergaderingen heeft bezocht en de contactpersoon naar de andere verenigingen is, is tot de conclusie gekomen dat er vanuit onze vereniging weinig tot geen animo meer is.

Penningmeester

We werken sinds dit jaar met een nieuw ledenadministratiepakket van de KNLTB. Aanvullend hierop hebben we een nieuw boekhoud- en facturatiepakket in gebruik genomen. Recent hebben we een geslaagde proeffacturatie gehouden. Komend jaar zal de inning van de contributie op een iets andere manier plaatsvinden, nadere informatie hierover volgt nog.