ALV

Op dinsdag 11 februari hebben we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Belangrijke zaken uit het afgelopen jaar waren:

  • de onverminderd goede deelname aan de competities en de toernooien;
  • een goede start van de nieuwe jeugdcommissie;
  • de opschoning van het ledenbestand, waardoor de vereniging in ledental achteruit is gegaan.

Bij de ALV hoort ook de financiële verantwoording voor het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. Onze penningmeester heeft de vergadering door deze stukken geleid, en uiteindelijk heeft de vergadering het bestuur gedechargeerd voor het afgelopen jaar, en na wat aanpassingen is de begroting in orde.

André le Loux heeft namens de stichting Wooldrikpark de belangrijke zaken wat betreft het beheer van de banen en de gebouwen opgesomd, waaronder:

  • de aanleg van de zonnepanelen en de LED-baanverlichting;
  • de vervanging van de banen die over een paar jaar moet plaatsvinden.

Met een boeket en een fles wijn zijn de jubilarissen die dit jaar 25 of 40 jaar lid zijn in het zonnetje gezet.