Nieuws vanuit het bestuur

Padel

De padelwerkgroep is de afgelopen tijd druk bezig geweest met het uitwerken van verschillende opties voor de aanleg van padelbanen. Geluid is hierbij een belangrijk onderwerp: we willen voorkomen dat er geluidsoverlast voor de omwonenden ontstaat. Op dit moment is de aanvraag gedaan bij de gemeente Enschede voor vooroverleg over de vergunningaanvraag. Als we meer duidelijkheid kunnen geven voor welke optie we willen gaan laten we het weten.

 

Samenstelling bestuur

Janneke Leeuwerik is kort na de laatste ALV toegetreden tot het bestuur. Zij heeft met veel enthousiasme de rol overgenomen van Rien Brouwer als voorzitter van onze jeugdcommissie.

 

Voorzitter gezocht

Onze interim-voorzitter Peter Geurts heeft besloten dat hij na de komende reguliere ALV in februari 2023 uit het bestuur gaat. Hij vervult de rol al geruime tijd. We zijn dus op zoek naar een voorzitter. Ben of ken je iemand die geschikt is voor deze functie en die zin heeft om onze vereniging verder te brengen richting toekomst stuur dan graag een mailtje naar Peter: voorzitter@tvhetwooldrik.nl

 

Banenscan

In mei is er namens de KNLTB een banenscan uitgevoerd om de toestand van de banen te beoordelen. Volgens de rapportage is de levensduur van de huidige banen nog 3-5 jaar. Ook hebben we tips gekregen om het baanonderhoud wat anders te gaan doen dan voorheen. Hierdoor zou de afwatering beter moeten worden en de banen minder glad.

 

Honden op het tennispark

Ons tennispark en terras zijn aantrekkelijke plekken, ook voor leden en passanten met een hond. Sommigen klagen over deze honden, omdat de honden er vandoor gaan met tennisballen, hun behoefte doen bij de speeltoestellen, of omdat ze soms agressief gedrag vertonen. Honden zijn op ons park niet verboden, maar hun bazen moet er wel voor zorgen dat zij geen overlast veroorzaken.

 

Afvalscheiding

Op initiatief van de veteranencommissie zijn er op het tennispark oranje afvalbakken geplaatst voor plastic statiegeld flesjes, welke dit zijn staat op de afvalbakken. Maak er gebruik van! En gooi ander verpakkingsafval graag in de andere oranje afvalbakken.

 

Met sportieve groet,

Bestuur TV het Wooldrik