Nieuws vanuit het bestuur

Vanuit het bestuur

ALV

Op 28 februari j.l. hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehouden. Het bestuur is als volgt samengesteld: Sonja Mückenheim (algemeen bestuurslid 2), Dirk ter Brugge (penningmeester) en Rien Brouwer (voorzitter jeugdcommissie) zijn benoemd, Peter Geurts (vice-voorzitter, algemeen bestuurslid 1, en waarnemend voorzitter) en Hugo van Bergen (secretaris) zijn herbenoemd.

De rekening en verantwoording 2018 en begroting 2019 konden tijdens de ALV niet goedgekeurd worden. Hiervoor wordt een extra Bijzondere ALV gehouden. Door de vakantieperiode houden we de extra ALV op woensdag 4 september 2019 om 20:00 uur. De kascommissie heeft inmiddels een positief advies gegeven over de financiële cijfers.

Tijdens de ALV is hebben we de jubilarissen van dit jaar gefeliciteerd. Verder heeft André le Loux namens Stichting Wooldrikpark een overzicht gegeven wat er 2018 is bereikt wat betreft de voorzieningen op het tennispark, en heeft hij de plannen voor 2019 toegelicht. Bovendien heeft de vergadering een voorstel aangenomen om de contributie voor de meeste soorten lidmaatschappen te verhogen.

Jeugdcommissie

Suzan Vukkink, Christa Smit, Els Bol en Derk Hulshof vormen onder voorzitterschap van Rien Brouwer sinds maart j.l. onze nieuwe jeugdcommissie. Ze zijn al druk bezig geweest met de voorjaars- en komende najaarscompetitie voor de jeugd.

Instuif jeugd

Vanwege teruglopende aantallen selectiekinderen was voortzetten van de selectie financieel niet meer haalbaar. In plaats daarvan is er een wekelijkse instuif voor jeugdleden opgezet, georganiseerd door de 3 tennisleraren.

Toestand van de banen

Elk jaar wordt er  door de firma De Peinder voorheen Arcadis groot onderhoud gepleegd aan onze tennisbanen. Dan wordt ook een beoordeling van de staat van de banen gegeven. Vooral de slijtage is belangrijk. Hoe meer slijtage hoe eerder de banen moeten worden vervangen. Dit jaar bleken  baan 1 en in iets mindere mate baan 5 en baan 6 meer te zijn versleten dan de overige banen. Om de slijtage gelijker over de banen te verdelen hebben we enkele maatregelen getroffen:

  • Baan 1 heeft extra infill (een keramische korrel) gekregen, waardoor er minder slijtage optreedt. Deze week hebben de groundsmen alle banen weer van een nieuwe laag infill voorzien.
  • Vincent heeft voortaan baan 11 als vaste lesbaan in plaats van baan 5.
  • Overdag worden er geen trainingen meer gegeven op baan 1, 5 en 6.
  • We verzoeken de leden die overdag tennissen geen gebruik te maken van baan 1, 5 en 6.
  • Komende winter wordt baan 1 gesloten voor vrij tennissen.

Processierups

Rondom onze tennisbanen staan prachtige eiken. Hierin hebben zich processierupsen gevestigd. Dit heeft voor enige overlast gezorgd bij vooral de tennisleraren.  In verband daarmee hebben zij enkele keren op banen lesgegeven die zover mogelijk van de eiken verwijderd zijn. De bomen zijn van de gemeente en die is ook ingeseind. Een bedrijf inhuren voor het verwijderen van de nesten bleek voor dit seizoen door de lange wachttijden niet meer mogelijk.