Privacyverklaring van kracht

Binnen onze tennisvereniging verwerken we persoonsgegevens waarmee we zorgvuldig willen en moeten omgaan. Eén van de uitwerkingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is dat we als vereniging een privacyverklaring opgesteld hebben, waarin we aangeven welke persoonsgegevens we verzamelen/verwerken en met welk doel. Omdat de stichting Wooldrikpark nauw verbonden is met de tennisvereniging, hanteren we een gezamenlijke privacyverklaring TV Het Wooldrik / Stichting Wooldrikpark. De privacyverklaring is via deze link te vinden, en is met onmiddellijke ingang van kracht.