Verandering in de manier waarop de KNLTB met jouw persoonsgegevens omgaat

De ​manier waarop de tennisbond KNLTB met persoonsgegevens van hun leden omgaat is veranderd. De ledenraad van de KNLTB heeft in december 2017 ingestemd met het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens van hun leden aan hun partners voor bepaalde acties, zie hiervoor ook dit nieuwsbericht op de website van de KNLTB.

Vanuit het bestuur kunnen we ons voorstellen dat niet iedereen het op prijs stelt om aanbiedingen van partners van de KNLTB te ontvangen. In ons Huishoudelijk Reglement staat dan ook: “De persoonsgegevens worden niet aan andere bedrijven, instellingen of verenigingen verstrekt, zonder de expliciete toestemming van de leden of deelnemers aan de door de vereniging georganiseerde activiteiten“.

Het bestuur heeft hierover contact gehad met de KNLTB. Het blijkt dat we als vereniging niet voor alle leden van TV Het Wooldrik gezamenlijk bezwaar kunnen aantekenen tegen het feit dat de KNLTB persoonsgegevens van onze leden verstrekt aan hun partners. Als lid van TV Het Wooldrik ben je namelijk ook individueel lid van de KNLTB, en als individueel lid van de KNLTB val je onder het besluit van de ledenraad van de KNLTB. Het recht om bezwaar te maken komt ieder lid individueel toe en is persoonlijk.

Dat betekent dus dat ieder lid zelf bezwaar moet maken bij de KNLTB, mocht je het er niet mee eens zijn dat de KNLTB persoonsgegevens van jou verstrekt aan hun partners. Je kunt je bezwaar kenbaar maken via dit online formulier op de website van de KNLTB.