Verslag Bestuurvergadering Sept 2018

Vanuit het bestuur,

 

Op 5 september j.l. heeft het verenigingsbestuur vergaderd. Dit zijn de belangrijkste punten die we besproken hebben:

• Goed nieuws: Sonja Mückenheim heeft zich beschikbaar gesteld als aspirant-voorzitter. Peter Geurts neemt sinds 20 juli als huidige vice-voorzitter het voorzitterschap waar. Hij zal Sonja begeleiden/inwerken in het voorzitterschap. Sonja, van harte welkom in het bestuur!
• Helaas heeft onze penningmeester, Robert van der Veer, aangegeven dat hij binnen een aantal maanden zijn functie wil overdragen aan een nieuwe penningmeester. Vanwege zijn drukke baan lukt het Robert niet meer om het penningmeesterschap op de gewenste manier te vervullen. We zijn dus per direct op zoek naar een nieuwe penningmeester, binnenkort staat de vacature op de website.
• We hebben met de jeugdcommissie gesproken over de ontstane situatie na het aftreden van de sporttechnische commissie. Het bestuur gaat de afgelopen periode van de sporttechnische commissie evalueren. Binnenkort gaan we gezamenlijk overleggen met afvaardigingen van de jeugdcommissie, ouders van jeugdspelers, en de tennisleraren, om te zien hoe we het sportieve jeugdbeleid gaan continueren/aanpassen.
• De Stichting Wooldrikpark is bezig met het bekijken van maatregelen om het tennispark te verduurzamen. Het verenigingsbestuur ondersteunt de voorgestelde aanleg van zonnepanelen op het dak van de kantine, en isolatie van hetzelfde dak. Over het vervangen van de baanverlichting door LED-lampen wordt nog gesproken.
• De AED is tijdens het veteranentoernooi kapot gegaan, het bleek dat het apparaat niet meer gerepareerd kon worden. Gé Dakkus-Smit heeft toegezegd dat ze de kosten voor een nieuwe AED wil dragen. Het GtV-fonds hoeft dus niet te worden aangesproken. Uit dit fonds bekostigen we de jaarlijkse AED-trainingen. Mevrouw Dakkus-Smit, bedankt voor uw bijdrage!

Onze volgende vergadering is op 3 oktober