Voorjaarscompetitie

De voorjaarscompetitie gaat al weer gauw beginnen, hopelijk hebben we net zo’n lekker weer als vorig jaar.

Hieronder de teams van 2019

Hier de speeldata 2019

– Uitdelen competitiepapieren en -ballen zaterdag 23 maart 15.30 – 17.00 uur in de kantine
 – Teambijdrage € 85,– per team te voldoen door de aanvoerder vóór 15 maart 2019 op rekeningnr.
NL53INGB0001562900 t.n.v. T.V. Het Wooldrik o.v.v. Speeldag en teamnr. (b.v. Vrijdag Heren 1)
 – Contributie van de competitiespelende leden moet zijn voldaan vóór 15 maart 2019.