Word Verenigings CompetitieLeider (VCL)

Ik, Karin Hofman, ben op dit moment de enige VCL en op zoek naar versterking voor de competitiecommissie.

Elke tennisvereniging waar competitie wordt gespeeld is verplicht een VCL te hebben. Onze vereniging heeft helaas maar 1 VCL, het is wenselijk dat er meerdere VCL’s zijn.

Wat doet een VCL?

 • Een VCL is goed op de hoogte van de inhoud van het Competitie Reglement en Wedstrijdbulletin
 • Een VCL is verantwoordelijk voor:
  • de aanmelding van teams voor de voor- en najaarscompetitie bij de KNLTB
  • het baanschema tijdens de competities en de bespeelbaarheid van de banen
  • het soepel laten verlopen van de thuiswedstrijden.
 • De VCL is de contactpersoon tussen team/vereniging en KNLTB.

De VCL voor onze vereniging moet ook nog de volgende kwaliteiten hebben, wij zijn nl. een grote vereniging:

 • De VCL moet flexibel zijn en te allen tijde snel en objectief kunnen handelen.
 • De manier waarop de teams worden samengesteld dient te worden gerespecteerd.

Door middel van een cursus bij de KNLTB, kun je al VCL worden.

Wil je je graag inzetten als VCL meldt je dan aan bij: competitieleider@tvhetwooldrik.nl