Bestuur

Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen:

 Contactpersoon voor:

Waarnemend voorzitter

en

Vice-voorzitter

Edward Reinke
vice-voorzitter@tvhetwooldrik.nl

Secretaris

Hugo van Bergen

secretaris@tvhetwooldrik.nl

Communicatiecommissie

Tennisscholen

Penningmeester

Dirk ter Brugge

penningmeester@tvhetwooldrik.nl

contact ledenadministratie: lidmaatschap@tvhetwooldrik.nl

Ledenadministratie

Sponsorcommissie

Algemeen bestuurslid

Karin Hofman

karin.hofman@tvhetwooldrik.nl
contact competitieleider: competitieleider@tvhetwooldrik.nl

Competitiecommissie

Voorzitter jeugdcommissie

Saskia Steenvoorde Jeugdcommissie

Het hele bestuur kan bereikt worden via bestuur@tvhetwooldrik.nl.