Bestuur

Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen:

Kandidaat voorzitter

Sonja Mückenheim kandidaat-voorzitter@tvhetwooldrik.nl

Waarnemend voorzitter

Vice-voorzitter

Peter Geurts vice-voorzitter@tvhetwooldrik.nl

Secretaris

Hugo van Bergen secretaris@tvhetwooldrik.nl

Penningmeester (a.i)

Dick ter Brugge penningmeester@tvhetwooldrik.nl

Competitieleider

Karin Hofman competitieleider@tvhetwooldrik.nl

Alg. bestuurslid

Jeroen Bakker voorzitter.jeugdcommissie@tvhetwooldrik.nl

Alg. bestuurslid(a.i)

Rien Brouwer

Het hele bestuur kan bereikt worden via bestuur@tvhetwooldrik.nl.