Bestuur

Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen:

 Contactpersoon voor:

Waarnemend voorzitter

 

Vice Voorzitter

Peter Geurts
voorzitter@tvhetwooldrik.nl 

Edward Reinke

vice-voorzitter@tvhetwooldrik.nl

Tennisscholen

Secretaris

Hugo van Bergen

secretaris@tvhetwooldrik.nl

Communicatiecommissie

Penningmeester

Dirk ter Brugge

penningmeester@tvhetwooldrik.nl

contact ledenadministratie: lidmaatschap@tvhetwoolrik.nl

Ledenadministratie

Sponsorcommissie

Alg. bestuurslid

Karin Hofman

competitieleider@tvhetwooldrik.nl

Competitiecommissie

Voorzitter Jeugdcommissie

Janneke Leeuwerik

voorzitter.jeugdcommissie
@tvhetwooldrik.nl

Het hele bestuur kan bereikt worden via bestuur@tvhetwooldrik.nl.