Bestuur

Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen:

     Contactpersoon voor:

Waarnemend voorzitter

Vice-voorzitter

Peter Geurts
vice-voorzitter@tvhetwooldrik.nl
Tennisscholen 

Secretaris

Hugo van Bergen

secretaris@tvhetwooldrik.nl

Communicatiecommissie

Penningmeester 

Dirk ter Brugge

penningmeester@tvhetwooldrik.nl

Ledenadministratie

Sponsorcommissie

Alg. bestuurslid

Karin Hofman

competitieleider@tvhetwooldrik.nl

Competitiecommissie
     

Voorzitter Jeugdcommissie

Rien Brouwer

voorzitter.jeugdcommissie
@tvhetwooldrik.nl

 

Het hele bestuur kan bereikt worden via bestuur@tvhetwooldrik.nl.