Lidmaatschap

Bij TV Het Wooldrik zijn de volgende soorten lidmaatschappen mogelijk:

Normaal lidmaatschap

Dit is een regulier lidmaatschap, lopend van 1 januari t/m 31 december. Hierbij hoort een ledenpas en aanmelding bij de tennisbond KNLTB.

Zomer lidmaatschap

Het zomerlidmaatschap is bedoeld  voor iedereen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus bij onze vereniging wil tennissen. Bij dit lidmaatschap hoort een spelerspas waarmee je kan afhangen. Het lidmaatschap loopt automatisch af.

Winterlidmaatschap

Het winterlidmaatschap is bedoeld voor tennissers die elders lid zijn, maar daar geen mogelijkheid hebben om in de wintermaanden buiten te tennissen. Bij dit lidmaatschap hoort geen spelerspas. Ben je niet lid van een andere vereniging, dan kan je ook geen winterlidmaatschap afsluiten. Een winterlidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 31 maart van het opvolgende jaar.

 

 

Competitie lidmaatschap

Voorwaarden Competitielidmaatschap:

-1 Alleen in overleg met èn na toestemming van de VCL (Verenigings Cometitieleider) Overleg vindt plaats tussen aanvoerder betreffende team en VCL. Competitielid meldt zich, na toestemming, zelf aan bij de ledenadministratie.

-2 Het team waarin competitielid gaat spelen moet uitkomen voor T.V. Het Wooldrik.

-3 Competitielid is alleen tijdens competitieperiode actief lid van T.V. Het Wooldrik, dit houdt in dat gedurende de competitieperiode het competitielid gebruik kan maken van de banen om met teamgenoten te oefenen. Buiten competitieperiode vervalt dit recht.

-4 Contributiebedrag dient bij aanmelding direct te worden voldaan op rekeningnr. NL53INGB0001562900 t.n.v. T.V. Het Wooldrik of via toestemming voor automatisch incasso, anders wordt de aanvraag/aanmelding niet in behandeling genomen.

-5 Naast bovengenoemde dienen alle overige regels van T.V. Het Wooldrik in acht te worden genomen.

 

Als je lid wil worden kan je gebruik maken van het inschrijfformulier. Na ontvangst van de inschrijving ontvang je een bevestiging met daarin aanvullende informatie over onder andere het voldoen van de contributie en het bemachtigen van je spelerspas. Een nota voor het voldoen van de contributie wordt per post toegezonden.Klik hier om je in te schrijvenGegevens wjizigenAdreswijzigingen en naamsveranderingen (trouwen/scheiden) kunnen aan de ledenadministratie doorgegeven.Overige vragenKijk bij de pagina over de contributie en de veelgestelde vragen voor meer informatie over de lidmaatschappen en de procedures. Mochten er nog vragen overblijven, dan kan je altijd contact opnemen met de ledenadministratie.