Bestuur

Het huidig bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

Barry Overink voorzitter@tvhetwooldrik.nl

Vice-voorzitter

Desirée Tulp vice-voorzitter@tvhetwooldrik.nl

Secretaris

Hugo van Bergen secretaris@tvhetwooldrik.nl

Penningmeester

Robert van der Veer penningmeester@tvhetwooldrik.nl

Competitieleider

Karin Hofman competitieleider@tvhetwooldrik.nl

Overige
Algemene leden

Jeroen Bakker

Peter Geurts

Lisanne Leurink

voorzitter.jeugdcommissie@tvhetwooldrik.nl

peter.geurts@tvhetwooldrik.nl

 

 

Het hele bestuur kan bereikt worden via bestuur@tvhetwooldrik.nl.