Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Evelyn Moddejonge, woon samen met mijn vriend en ben moeder van een zoon en 2 dochters in de leeftijd van 25, 24 en 20 jaar. Ik ben 22 jaar werkzaam geweest als pedagogisch medewerker op de kinderafdeling van het MST. Momenteel werk ik als WLZ consulent bij Menzis. Vanaf eind 2021 ben ik lid van de tennisvereniging Het Wooldrik.

Je kunt mij bereiken via mail of via telefoon.

Mijn emailadres is: vertrouwenspersoon@tvhetwooldrik.nl

Mijn telefoonnummer is: 06-10027187.

 

Je kunt ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon van de KNLTB via onderstaande link:

https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/vertrouwenspersonen/

 

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is binnen de sportvereniging of sportbond het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersoon fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, vrijwilligers). Hij/zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. De vertrouwenspersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Hij/zij kan je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen, of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon. In een vertrouwelijk gesprek helpt de vertrouwenspersoon je om je verhaal te vertellen.