Bericht vanuit het bestuur

Samenstelling bestuur
Saskia Steenvoorde heeft de rol van voorzitter jeugdcommissie op zich genomen, en gaat in deze rol ook in het bestuur. Hier zijn we erg blij mee. Saskia welkom!

Toekomst van de vereniging
We hebben een mooie groep leden die gaat brainstormen over de toekomst van onze vereniging. Binnenkort is de kick-off bijeenkomst. De planning is om voor het einde van dit jaar het masterplan klaar te hebben.

Tennislessen
We hebben overleg gehad met de 3 tennisscholen, en hebben de overeenkomsten van opdracht met hen verlengd. Als vereniging hebben we al lange tijd te maken met het feit dat leden of potentiële leden geen les kunnen krijgen omdat de tennisscholen niet meer ruimte hebben. Om te kijken of we dit kunnen oplossen hebben we besloten om een pilot van 1 jaar te houden waarin we een 4e tennisbaan beschikbaar stellen voor tennislessen. VTennis (Vincent Eleveld) en Tennisschool Coen Beltman hebben afwisselend de beschikking over deze 4e baan.

De tennisbanen waarop tennislessen gegeven wordt zijn vanaf nu:

  • Baan 5 (+baan 4): VTennis (Vincent Eleveld)
  • Baan 10 (+baan 9): Tennisschool Coen Beltman
  • Baan 11: Tennisschool Thomas Blok

Verruiming afhangen jeugdleden na 19:00 uur
Tot voor kort hadden we een (ongeschreven) regel dat jeugdleden na 19:00 uur niet kunnen afhangen. Na een aantal opmerkingen hierover hebben we besloten om een pilot van 1 jaar te houden: jeugdleden kunnen op banen 6 en 7 tot 21:00 uur mede afhangen. Op de andere banen blijft de eindtijd voor de jeugdleden om af te kunnen hangen 19:00 uur.

Aanstaande fusie met de stichting
We hebben nu nog een aparte stichting Wooldrikpark die het onderhoud van ons tennispark inclusief banen en gebouwen onder haar hoede heeft. Zoals bekend zijn we van plan om de stichting met onze vereniging te laten fuseren. Er zijn nog een paar stappen te gaan, maar zoals het ernaar uit ziet gaat dit nog dit jaar gebeuren. Eén van deze stappen is dat we een extra ALV gaan houden. Je wordt hier op tijd voor uitgenodigd.