ALV / Bericht vanuit het bestuur

Op 14 februari 2023 hebben we onze algemene ledenvergadering gehouden. Hierbij de hoogtepunten:

  • Peter Geurts is na ongeveer 10 jaar bestuurslidmaatschap afgetreden als waarnemend voorzitter en als bestuurslid. Peter bedankt voor al je werk! De beoogde nieuwe kandidaat-voorzitter heeft zich helaas terug moeten trekken, dus we zijn nog steeds op zoek naar onze nieuwe voorzitter (m/v). Edward Reinke neemt de rol van waarnemend voorzitter voorlopig op zich. Het zou ons erg helpen als er nog een paar extra bestuursleden bij zouden komen.
  • Ook in veel commissies hebben we behoefte aan versterking van extra leden die willen helpen. Zoals in de veteranencommissie, de onderhoudsploegen van de stichting Wooldrikpark, de jeugdcommissie.
  • We hebben het jaarverslag en de financiën van 2022 besproken, en de vergadering heeft de begroting 2023 goedgekeurd. De contributies zijn verhoogd, zie hiervoor deze pagina.
  • De jubilarissen hebben een fles wijn en een bos bloemen gekregen.
  • We hebben van de stichting Wooldrikpark gehoord wat zij allemaal in 2022 op ons tennispark gedaan hebben en wat ze in 2023 gaan doen.
  • De padel-werkgroep heeft de stand van zaken gegeven over de plannen tot aanleg van padelbanen op ons tennispark.

Op 6 maart 2023 hebben we onze bestuursvergadering gehouden:

  • Janneke Leeuwerik heeft als voorzitter van de jeugdcommissie in het afgelopen jaar veel werk verzet. Helaas heeft zij aangegeven dat ze het niet meer goed met haar werk kan combineren, dus zijn we nu op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de jeugdcommissie. Janneke bedankt voor je inzet!
  • Honden op het tennispark moeten voortaan aangelijnd zijn en continu begeleid worden door de eigenaar, die verantwoordelijk is dat de hond zich goed gedraagt.