Cursus EHBO / Reanimatie / AED

Cursus EHBO / Reanimatie / AED

Hierbij een oproep voor leden die in het bezit zijn van een EHBO / reanimatie diploma, of die bereid zijn een cursus te willen volgen. Deze mensen zijn bereid om, in geval van calamiteiten op het park, verantwoorde hulp te verlenen. Dit indien nodig met behulp van de nieuwe AED, die door het genereuze aanbod van Gé Dakkus (mede in naam van Gerrit ten Voorde) in 2018 is aangeschaft. Gezien ons ledenaantal zullen er vast nog wel wat leden zijn, die zich alsnog willen opgeven om de cursus reanimatie te volgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden!

Mochten er leden zijn die in het verleden ooit een reanimatie cursus hebben gevolgd en deze niet meer actueel hebben gehouden door de herhalingslessen te volgen kunnen zich natuurlijk ook opgeven. Bij ons kan men deze cursus weer opnieuw oppakken en continueren.
De herhalingscursus wordt dit jaar gehouden op​ maandag 5 februari en dinsdag 6 februari 2024, van 19:00 tot ca 21:00 uur in de kantine. Hiermee kunnen wij het nieuwe buitenseizoen weer beginnen met genoeg goed opgeleide en goed geïnstrueerde AED-ers.

De leden die zich hiervoor nog geroepen voelen, en zo een bijdrage willen leveren aan het verenigingsgebeuren kunnen zich bij Gert-Jan Oude Aarninkhof opgeven:
Tel: 06 – 511 04 684
Email: gjoa@home.nl

Op deze manier hopen we zo goed mogelijk te kunnen zorgen voor onze leden en andere bezoekers aan ons park. Maar we hopen natuurlijk dat het niet nodig is!