Coronavirus update

Op dit moment zijn ons tennispark en de kantine gesloten vanwege de maatregelen om het coronavirus te bestrijden. We volgen als vereniging hierin de oproep van KNLTB / NOC*NSF en de adviezen van het RIVM. Op 21 april a.s. maakt de overheid bekend wat de maatregelen na 28 april zullen zijn. Dit wachten we af.

Op enig moment – hopelijk eerder dan later – zullen we voorzichtig weer de baan op kunnen. Dit zal met de nodige randvoorwaarden omgeven zijn. De komende tijd gaan we ons hier op voorbereiden. We hebben elkaar nodig om hier goed uit te komen.

Iedereen een goede gezondheid gewenst, en hopelijk tot snel!

Met vriendelijke groet,
Het bestuur